Incasso Keurmerk

Alleen voor de beste incassobureaus, de beste garantie voor een betrouwbare incasso partner.

Incasseren met respect voor de klantrelatie

Doordat Incasso Keurmerkhouders zich committeren aan strenge gedragsregels kunt u er van op aan dat de debiteur op een correcte en professionele wijze wordt benaderd.

Het Incasso Keurmerk

In de incassobranche zijn ruim 400 incassobureaus actief. Er is daarmee ook een grote verscheidenheid aan kwaliteit en  betrouwbaarheid. Minder dan 10% van deze 400 incassobureaus heeft zich kunnen kwalificeren voor het Incasso Keurmerk. Het Incasso Keurmerk gaat veel verder dan ISO normeringen en is, anders dan de regelgeving voor deurwaarders, specifiek gericht op de kwaliteit en professionaliteit van de incassodienstverlening.

De beste garantie voor een betrouwbare incassopartner

Het Incasso Keurmerk biedt bedrijven en consumenten(organisaties) de zekerheid dat de incasso correct en zorgvuldig uitgevoerd wordt. Door strenge regelgeving en stelselmatige controle biedt het Incasso Keurmerk daarvoor de beste garantie!

Staan voor Maatschappelijk Verantwoord Incasseren

De debiteur wordt op respectvolle wijze behandeld. De vordering wordt tegen zo laag mogelijke kosten geïncasseerd, met de mogelijkheid tot gespreid betalen. Hoge gerechtelijke kosten worden zoveel mogelijk voorkomen.