Incasso Keurmerk

Het Incasso Keurmerk: zekerheid voor zowel opdrachtgevers als debiteuren!

Voor opdrachtgevers biedt het Incasso Keurmerk de zekerheid van een betrouwbare incassopartner, die een daadkrachtig en effectief incassotraject combineer met een professionele bedrijfsvoering en die staat voor Maatschappelijk Verantwoord Incasseren.

Voor debiteuren is het een waarborg voor een correcte en oplossingsgerichte benadering. De vordering wordt tegen zo laag mogelijke kosten geïncasseerd, met de mogelijkheid tot gespreid betalen. Hoge gerechtelijke kosten worden zoveel mogelijk voorkomen.