Keurmerkhouders

In de incassobranche zijn ruim 400 incassobureaus actief. Er is daarmee ook een grote verscheidenheid aan kwaliteit en betrouwbaarheid.  Minder dan 10% van deze 400 incassobureaus heeft zich kunnen kwalificeren voor het Incasso Keurmerk. Het Incasso Keurmerk gaat veel verder dan ISO normeringen en is, anders dan de regelgeving voor deurwaarders, specifiek gericht op de kwaliteit en professionaliteit van de incassodienstverlening.

KEURMERKHOUDERS

Keurmerkhouders werken volgens de criteria van het Incasso Keurmerk. Zij hebben een gedragscode ondertekend en werken volgens strenge gedrags-en kwaliteitsnormen. Incasso Keurmerkhouders werken integer en met respect voor de klantrelatie. Zij worden stelselmatig gecontroleerd door het onafhankelijk Keurmerkinstituut.

ASPIRANT KEURMERKHOUDERS

Bedrijven die zich hebben aangemeld voor het lidmaatschap, maar nog in de certificatie procedure verkeren, staan vermeld onder aspirant keurmerkhouders.